De Commissies van toezicht

NIEUWS

 • 03/02/2016
  Verslaggeving over "de Dag van de Commissies van Toezicht" op 20 januari 2016, met als onderwerp "De uitwerking in België van het facultatief protocol bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, opgemaakt in New York op 18 december 2002".
 • Foto l'avenir.net
  14/12/2015
  De verslaggeving over de "nationale dagen van de gevangenis", die de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen organiseerde van 14 tot 22 november 2015 met als onderwerp "Een zee van tijd...", om na te denken over de tijd in de gevangenis: "verloren tijd, gewonnen tijd, ingehaalde tijd, de tijd doden of vullen..."
 • 28/09/2015
  Ook dit jaar zulle nationale dagen voor de gevangenis van 14 tot 22 november 2015 plaatsvinden op het initiatief van de Centrale toezichtsraad voor het gevangenis.
 • 28/09/2014
  Betrokken verenigingen in de gevangenis wilden de aandacht van de Belgische bevolking en vooral politici vestigen op belangrijke kwesties die zich voordoen in onze gevangenissen vandaag. De Centrale Raad coördineert deze dagen, die wordent gehouden van 22-29 november 2014 ...
 • 27/07/2014
  In Frankrijk volgt de op 17 juli 2014 benoemde Adeline Hazan de controleur van de plaatsen van vrijheidsberoving op

Pages