De Commissies van toezicht

Welk nut heeft de gevangenis (echt)?

Affiche NDG 2018
Publication date: 
25/10/2018 - 15:15
De Nationale Dagen van de Gevangenis willen bijdragen aan een collectieve bewustwording van de Belgische gevangenissituatie om een evolutie in het strafrechtelijke en penitentiaire beleid teweeg te brengen, met meer oog voor de naleving van de rechten van personen en meer coherentie ten aanzien van de maatschappelijke implicaties van opsluiting.

In 2017 stonden de NDG in het teken van “de gedetineerde en de familie”. Meerdere Commissies van toezicht organiseerden een evenement. De Commissie van toezicht te Aarlen organiseerde een concert voor de gedetineerden. Dat evenement vond weerklank in de media, wat de leden van de Commissie van toezicht de gelegenheid bood om hun rol te duiden voor het grote publiek. De Commissie van toezicht te Antwerpen ontving een afvaardiging van de Commissie van toezicht te Rotterdam. De Commissie van toezicht te Jamioulx zette, in samenwerking met het CAL, een conferentie-debat op over het thema “de gedetineerde en de familie: het gevangenistrauma ”. De Commissie van toezicht te Sint-Gillis organiseerde een expo op de buitenmuren van de gevangenis, rond het thema 'communicatie van de gedetineerde met zijn familie', en een activiteit rond die expo. Lees het artikel op deze website.  De Commissie van toezicht te Lantin organiseerde twee dagen lang intense activiteiten, in samenwerking met tal van verenigingen, waaronder de katholieke aalmoezeniersdienst, de lekenconsulente, het platform voor gedetineerden die de gevangenis verlaten, de vereniging van gevangenisbezoekers,...

Voor deze vijfde editie staat de volgende vraag centraal tijdens de NDG: “Welk nut heeft de gevangenis (écht)?”

Van 16 november tot 1 december 2018 worden er meetings, conferenties, tentoonstellingen, filmdebat, workshops met gedetineerden,... georganiseerd binnen en buiten de gevangenismuren in heel België.

Vul (onderstaande) instructiefiche in om een evenement voor te stellen. Vul in de mate van het mogelijke ook (ten minste gedeeltelijk) het Franstalige document in.

Raadpleeg (onderstaande) website van de NDG.

U kunt ook een kijkje nemen op de Facebookpagina van de NDG.