De Commissies van toezicht

Jaarverslag 2011-2014 van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen

Cover van het jaarverslag. Sectie van een gevangenis.
Publication date: 
10/10/2016 - 11:15
De Centrale raad heeft zijn jaarverslag 2011-2014 aan het Federaal Parlement voorgesteld: Op 28 oktober 2016 bij de heer Siegfried Bracke, voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en op dinsdag 29 november bij mevrouw Christine Defraigne, voorzitter van de Senaat.

Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Centrale Raad en de commissies van toezicht tussen 2011 en 2014 (eerste deel).

De voornaamste rol van de Centrale Raad en de commissies van toezicht bestaat in het toezicht op de gevangenissen.

In de praktijk onderzoeken de commissies de vragen van de gedetineerden en trachten zij die zo goed mogelijk te beantwoorden.

Zij stellen ook jaarverslagen op over de werking van de gevangenissen.

Op grond van de vergaarde informatie maakt de Centrale Raad een stand van zaken op.

Die stand van zaken betreft onder meer de medische zorgen, de situatie van de geïnterneerden, de psychosociale diensten, de overbevolking, de controle- en veiligheidsregels en de tuchtsancties.

De Centrale Raad formuleert ook adviezen, onder andere over de fouilleringen op het lichaam, de afdelingen voor jongeren, de telefonie en de gezondheid.

Het verslag bevat tot slot ook aanbevelingen.

Het vermeldt welk gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen van het voorgaande jaarverslag 2008-2010 en formuleert nieuwe aanbevelingen.

Ook de interne organisatie van de Centrale Raad en de commissies komt aan bod.

De Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen had in zijn vorig jaarverslag aanbevolen om, samen met de commissies van toezicht, onder het gezag van het parlement te worden geplaatst.

Dat project inzake de overheveling wordt onderzocht in het verslag 2011-2014 (tweede deel). Het maakt deel uit van het wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie “Potpourri IV” en werd nu onderzocht door de Commissie voor de Justitie van de Kamer (oktober 2016). 

Na de organisatie van de Staten-generaal van het gevangeniswezen voelde de Centrale Raad de nood om zich tot een ruimer publiek te richten om het bewust te maken van de noodzaak om de detentieomstandigheden te verbeteren. Zo werd het initiatief genomen om naar Frans voorbeeld de “Nationale dagen van de gevangenis” te organiseren (derde deel), waarvoor tal van verenigingen die actief zijn in de gevangenissen en de commissies van toezicht werden ingeschakeld. De eerst editie vond plaats in november 2014.

Een ander deel (vierde deel) van het jaarverslag omvat de notulen van de Staten-generaal van het gevangeniswezen die de Centrale Raad op 22 november 2013 had georganiseerd in het parlement. Het publiek bestond uit professionals die in de gevangenissen optreden, met als doel een stand van zaken op te maken van onderwerpen die de commissies van toezicht hadden gekozen. De commissies stelden vier onderwerpen voorop: “de overbevolking in de gevangenissen”, “de gewaarborgde dienstverlening in geval van staking”, “de psychosociale bijstand” en “de medische zorgen”.

Ieder onderwerp werd ingeleid door een commissie van toezicht en vervolgens uiteengezet door deskundigen die aanbevelingen formuleerden. Die aanbevelingen zijn samengebracht en uitgewerkt in algemene conclusies.