De Commissies van toezicht

Gevangenis en radicalisering

Tribune met de sprekers van de conferentie
Publication date: 
23/01/2017 - 14:30
Elk jaar organiseert de centrale raad een studiedag voor de leden van de commissies van toezicht. Als mogelijk thema hadden de leden van de centrale raad gedacht aan "behandeling van de klachten van de gedetineerden in Nederland" en vervolgens "gevangenis en radicalisering". Dat tweede voorstel heeft het uiteindelijk gehaald.

Onder de gastsprekers drie ambtenaren van de penitentiaire administratie. Mevrouw Hilde Verhoeven, werkzaam bij de centrale administratie, schetste de krachtlijnen van het beleid ter bestrijding van de radicalisering dat door de penitentiaire administratie wordt gevoerd. Mevrouw Sybille Genot, werkzaam bij de opleidingsdienst van de penitentiaire administratie, gaf een overzicht van de verschillende opleidingen die georganiseerd worden voor de personeelsleden. De heer Paul Dauwe, directeur van de gevangenis van Hasselt, beschreef de situatie in de afdeling DeRadex in de gevangenis van Hasselt.

De deelnemers aan de studiedag werden ook nog vergast op de lezing van twee sprekers van buiten de penitentiaire administratie. Mevrouw Isabelle Duroy, islamologe en vrijwilligster bij Amnesty International, gaf de deelnemers meer inzicht in bepaalde radicaliseringsprocessen. Mevrouw Sabine Riguel, werkzaam bij de administratie van de Justitiehuizen, gaf toelichting bij de nieuwe voorziening die de federatie Wallonie-Bruxelles vanaf 2017 zal invoeren voor de opvang van personen die betrokken zijn bij radicalisme en gewelddadig extremisme.

Hierna volgt de samenvatting van de lezingen.