De Commissies van toezicht

Fotografisch project op de muren van de gevangenis van Sint-Gillis

Affichage grandes photos sur mur extérieur de la prison
Publication date: 
30/11/2017 - 10:30
De leden van de Commissie van Toezicht bij de gevangenis van Sint-Gillis organiseerden in het kader van de Nationale Dagen van de Gevangenis 2017 een fototentoonstelling onder het thema ‘Gedetineerd. En de familie?’.

Op 29 november werden vier grote foto’s en bijhorende getuigenissen uit de gevangenis afgebeeld op de buitenmuren van de gevangenis van Sint-Gillis.  Deze foto’s zullen gedurende een drietal weken blijven hangen.  Op vrijdag 1 december, tussen 17u en 18u, hebben de leden van de Commissie van Toezicht van Sint-Gillis het project gepresenteerd en gecommentarieerd in de gevangenis van Sint-Gillis.  Zij hebben deze gelegenheid ook aangrepen om de rol en de missie van de Commissies van Toezicht te verduidelijken.

De samenleving voelt zich weinig betrokken bij het gevangeniswezen.  De Nationale Dagen van de Gevangenis strekken er dan ook toe, de samenleving te sensibiliseren inzake de penale en penitentiaire problematieken.  In de gevangenis van Sint-Gillis verblijven zowat 800 gedetineerden en de Commissie van Toezicht van Sint-Gillis vraagt via haar fotoproject aandacht voor de relatie(s) tussen de gedetineerde en zijn familieleden.  Familieleden zijn belangrijke steunpunten voor de gedetineerden. Zij laten hen toe om zich te handhaven en breiden hen mee voor op de re-integratie in de samenleving.

De tentoonstelling van deze foto’s op de buitenmuren zijn slechts een eerste stap in het project van de Commissie van Toezicht van Sint-Gillis.  Een tweede stap bestaat uit het verzamelen van reacties van voorbijgangers en personen die in de gevangenis werken, om deze hierna te bespreken in de gevangenis.  Aarzel niet om uw reacties en getuigenissen naar de Commissie te sturen: cdssaintgilles@gmail.com .

De Commissie wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de realisatie van dit project, in het bijzonder de personeelsleden van de gevangenis van Sint-Gillis, de organisatie ‘Relais Enfants-Parents asbl’, de gemeente Sint-Gillis, en – last but not least – de gedetineerden voor hun vertrouwen en actieve deelname aan het project.