De Commissies van toezicht

Europese gevangenisregels en rechtspositie van de gedetineerde in België

Publication date: 
25/07/2016 - 16:00
Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de bijwerking van de Europese gevangenisregels (EPR) door de Raad van Europa, zal op 4 en 5 november 2016 een colloquium plaatsvinden in Parijs. De Centrale Toezichtsraad zal deelnemen aan dat colloquium.

Het colloquium heeft de volgende doelstellingen:

  • bestuderen in welke mate de EPR daadwerkelijk worden toegepast en waarom zij al dan niet een hefboom zijn geweest voor de ontwikkeling van het recht en de handelwijzen;
  • nagaan of een nieuwe bijwerking van die tekst nodig is;
  • een stand van zaken opmaken van de tenuitvoerlegging van de EPR en een analyse uitwerken om bij te dragen aan de ontwikkelingen van de beleidslijnen en het recht.

 

Oproep aan de Commissies van toezicht

Indien dit u interessant lijkt, kunt u onderstaande vragenlijst invullen met het oog op een stand van zaken van de toepassing van de Europese gevangenisregels in België. Wat merkt u op in het veld op het stuk van detentieomstandigheden, gezondheid, activiteiten, toegang tot het recht, enz.? Deze vragenlijst heeft betrekking op wat u waarneemt in uw werkgebied. Indien bepaalde vragen voor u niet van toepassing zijn, kunt u “ik weet het niet” aanvinken. Hartelijk bedankt voor uw antwoorden.

Europese gevangenisregels

Stuur de ingevulde vragenlijst (zie hieronder) uiterlijk tegen 30 september 2016 terug naar het secretariaat van de Centrale Toezichtsraad (ctrg@just.fgov.be). 

Meer informatie over de organisatie van de evaluatie van de EPR in Frankrijk: www.colloque2016.farapej.fr