De Commissies van toezicht

Elke veroordeelde krijgt voortaan een geïndividualiseerd detentieplan.

Pictogramme d'un accompagnateur
Publication date: 
01/03/2019 - 09:15
Onlangs is een significante wijziging doorgevoerd in het kader van de strafuitvoering: elke veroordeelde krijgt voortaan een geïndividualiseerd detentieplan. Dat is ook het geval voor de geïnterneerden. Bij koninklijk besluit van 5 april 2019 treden de artikelen betreffende de detentieplanning (artikelen 35 tot 39 van de basiswet) in werking op 29 april 2019.

Het individueel detentieplan wordt uitgewerkt in overleg en met medewerking van de veroordeelde. De veroordeelde kan de uitwerking van het detentieplan weigeren, al kan hij wel steeds terugkomen op die beslissing.

Het plan bevat voorstellen van activiteiten waaraan de gedetineerde zal deelnemen, zoals  (1) beschikbare arbeid of beschikbaar te stellen arbeid; (2) opleidingsactiviteiten of activiteiten gericht op re-integratie; (3) het psychosociale begeleidingsprogramma.  Het plan kan ook indicaties omvatten over de overplaatsing van de gedetineerde en over het herstel van de schade die de slachtoffers opgelopen hebben.  

Het detentieplan wordt opgenomen in een samenwerkingsprotocol dat ondertekend wordt door de veroordeelde en door de gevangenisdirecteur.

De gedetineerde heeft voortaan recht op voorbereiding en opvolging, door de aan de gevangenis verbonden dienst, voor de uitwerking en het beheer van zijn detentieplan.

 

Er zijn nog andere belangwekkende wetsbepalingen vastgesteld aan het einde van deze legislatuur.

  • Het koninklijk besluit van 3 februari 2019 organiseert de verblijfsruimten en de ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten van de gedetineerden. Het legt ook de geldende normen voor de strafcellen vast.  In eerste instantie is het enkel van toepassing voor de nieuwe gevangenissen. De administratie krijgt 20 jaar de tijd om de oude gevangenissen in regel te stellen. Het gaat dus ook hier om belangrijke bepalingen voor de commissies van toezicht, zij het veeleer op de lange termijn.
  • De wet betreffende de externe rechtspositie is nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De toepassing ervan zal zorgen voor een toename van de gevangenisbevolking.
  • De wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de diensten voert de minimale dienstverlening en een interne inspectiedienst in. De commissie van toezicht zal de rol van externe audit vervullen, terwijl de inspectiedienst die van interne audit vervult. Deze wet zal ook een impact hebben voor wat de commissies van toezicht betreft.