De Commissies van toezicht

Détenu, Gedetineerd: et la famille, en de familie? Van 18 tot 28 nov. 2017.

Affiche JNP 2017. Une femme tient son enfant dans les bras. Son compagnon détenu se trouve dans sa tête.
Publication date: 
27/10/2017 - 10:00
In veel gevallen verwijst de gevangenis naar de personen die gedetineerd zijn, naar wat er zich binnen de gevangenissen afspeelt. De scheiding van deze sociale categorie met de buitenwereld doet ons vergeten dat veel andere burgers bij uitbreiding eveneens geraakt worden door het gevangeniswezen.

Volgens een schatting gemaakt op basis van een Franse enquête van het INSEE, zouden er in België ongeveer 76 000 personen geraakt worden door de detentie van een naaste, waarvan minstens 12.000 minderjarige kinderen.

Deze naaste entourage die zich buiten de muren bevindt en eveneens de kinderen die met hun moeder in de gevangenis leven, krijgen te maken met veel vooroordelen, die tot nu toe weinig interesse van sociologische analyses, de politiek en de bevolking gewekt hebben. Dit verklaart het gebrek aan cijfers en analyses over dit onderwerp in de literatuur en in de verslagen van de verschillende organismes die zich bezighouden met de penitentiaire problematiek in België.

De naasten die de gedetineerden steunen zijn voornamelijk vrouwen. Hun betrokkenheid verwijst grotendeels naar een familiale en vrouwelijke plicht, historisch gevestigd en cultureel gedefinieerd als vanzelfsprekend. De weinige aandacht voor de situatie van de naasten kan verklaard worden door de sociale onzichtbaarheid van de veelvuldige dagelijkse taken die door de vrouwen in de familiale kringen opgenomen worden.

 

Wat zijn de concrete effecten van de detentie op de naasten van de gedetineerden?

Hoe de terugkeer in de samenleving binnen het gezin voorbereiden?

De gevangenis, een overstijgbare horizon ….

 

Zolang de kijk op de gedetineerde persoon niet veranderd zal zijn binnen de samenleving, zal deze laatste niet meer aandacht besteden aan de gevolgen van de detentie op de families en naasten.

Daarom willen de Nationale Dagen van de Gevangenis bijdragen aan een collectieve bewustwording van de Belgische penitentiaire situatie om de penale en penitentiaire politiek te doen evolueren zodat deze de rechten van de mens meer respecteert en meer coherent is met betrekking tot de sociale gevolgen van de detentie.