De Commissies van toezicht

De nieuwe Commissies van toezicht zijn ingesteld sinds 1 september 2019

Logo CCSP
Publication date: 
23/09/2019 - 16:30
Sinds 31 augustus 2019 zijn de Commissies van toezicht, ingesteld bij de FOD Justitie, ontbonden. Er is voorzien in nieuwe Commissies van toezicht onder auspiciën van de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen, ingesteld bij het Federaal parlement.

Voor alle vragen aan de commissies van toezicht moet u zich dus wenden tot de nieuwe commissies van toezicht. Zolang die niet rechtstreeks toegankelijk zijn, neemt u contact op met de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen op het volgende adres:

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

Leuvenseweg 48/2

1000 Brussel

+32 2 549 94 70

www.ctrg.belgium.be

info@ctrg.belgium.be