De Commissies van toezicht

De nationale dagen van de gevangenis 2015

Publication date: 
28/09/2015 - 18:00
Ook dit jaar zulle nationale dagen voor de gevangenis van 14 tot 22 november 2015 plaatsvinden op het initiatief van de Centrale toezichtsraad voor het gevangenis.

November 2014: de eerste editie van de NDG in België, met als thema "Het dagelijkse leven in de gevangenis", was een groot succes.

Die dagen zijn immers pas echt zinvol indien zij worden gesteund door de verenigingen in het veld, overeenkomstig hun middelen en hun ideeën. De evenementen zullen organiseert worden in de periode van 14 tot 22 november 2015.

Dit jaar is het thema "Een zee van tijd..." gekozen, een reflectie dus over de tijd in de gevangenis: verloren tijd, gewonnen tijd, ingehaalde tijd, de tijd doden of vullen, enz. 

De gevangenis maakt deel uit van de samenleving, net als scholen of ziekenhuizen. Zij gaat iedereen aan, of zou dat althans moeten zijn, ook wie nog nooit in de gevangenis is beland of er nooit zal terechtkomen.

De dagen gaan uit van een charter waarvan de kernboodschap luidt: een gedetineerde is in de eerste plaats een persoon. Hij mag niet worden herleid tot de gepleegde delicten; zijn identiteit, afkomst en overtuigingen moeten worden gerespecteerd zoals die van elke burger.

Deze tweede editie moet nog geslaagder en levendiger zijn dan de eerste. 

http://www.jnp-ndg.be

Radio Campus : https://www.mixcloud.com/suzanne-lafleche/inauguration-de-la-journ%C3%A9e-nationale-de-la-prison-partie1/

Documenten: