De Commissies van toezicht

De nationale dagen van de gevangenis 2014

Publication date: 
28/09/2014 - 10:30
Betrokken verenigingen in de gevangenis wilden de aandacht van de Belgische bevolking en vooral politici vestigen op belangrijke kwesties die zich voordoen in onze gevangenissen vandaag. De Centrale Raad coördineert deze dagen, die wordent gehouden van 22-29 november 2014 ...

Net als wat er in andere Europese landen gebeurt, heeft de Centrale Raad een aantal verenigingen verbonden met het oog op het tot stand brengen van "nationale dagen van de gevangenis". Deze zullen plaatsvinden van 22-29 november 2014. Tijdens deze week zal een ontmoeting georganiseerd worden met de leden van de commissies van toezicht.

Een sensibiliseringscampagne zal worden gelanceerd onder toezicht van de secretaris van de Centrale Raad, de heer Fernand SCHMETZ.

Het is nu al mogelijk om meer informatie te bekomen.: ctrg@just.fgov.be