De Commissies van toezicht

De nationale dagen gevangenis bij de Commissie van Doornik

Foto l'avenir.net
Publication date: 
14/12/2015 - 10:15
De verslaggeving over de "nationale dagen van de gevangenis", die de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen organiseerde van 14 tot 22 november 2015 met als onderwerp "Een zee van tijd...", om na te denken over de tijd in de gevangenis: "verloren tijd, gewonnen tijd, ingehaalde tijd, de tijd doden of vullen..."

Naar het voorbeeld van wat er in Frankrijk al 20 jaar gebeurt, organiseerde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen van 14 tot 22 november de tweede editie van de Nationale dagen van de gevangenis, rond het thema Een zee van tijd..., om na te denken over de tijd in de gevangenis: "verloren tijd, gewonnen tijd, ingehaalde tijd, de tijd doden of vullen..." 

In dat kader heeft de Commissie van toezicht in Doornik een oproep gedaan om samen te werken met verenigingen en scholen, die zeer enthousiast reageerden op dat idee. 

De Commissie van toezicht van de gevangenissen te Doornik heeft de Nationale dagen van de gevangenis georganiseerd, in overeenstemming en samenwerking met de gevangenisdirectie, en met verschillende culturele verenigingen en verenigingen in het veld, scholen, de stad Doornik... Daardoor werden bruggen geslagen tussen al die actoren en ook een uitgebreider publiek.

Aan de hand van verschillende vormen van expressie, zoals teksten, beeldende kunst, video, muziek, fotografie, het bezetten van openbare ruimte, werd het idee geuit om een dialoog te starten tussen mensen die zich op één of andere manier aan de binnenkant van de gevangenis bevinden (gedetineerden, personeel, verenigingen, vertegenwoordigers van de erediensten, ...) en burgers. Zo wordt het grote publiek bewust gemaakt van het gevangeniswezen, zodat het de clichés kan overstijgen en dringt er aan de andere kant wat menselijke waarde door in de gevangenis. 

In dat kader zijn  "Les Ecrivains publics" er bijvoorbeeld in geslaagd een stem te geven aan gedetineerden en bewakers, penitentiair beambten, leerlingen, gepensioneerden... door middel van boodschappen die in papieren 'zandlopers' werden gestopt.  Anderen hebben zich uitgedrukt met postkaarten die werden ontworpen door het drukatelier van het Saint-Luc instituut... Het IPEPS Wallonië-Picardië (sociale promotie Doornik-Leuze), dat verantwoordelijk is voor de alfabetiseringscursussen in de gevangenis, heeft de gedetineerden laten zingen in het koor 'A travers chants'.  De jongeren van Masure 14 hebben vogels gemaakt, die van Port' Ouvertes een rap... 

In het Maison de la Culture van Doornik werd van 14 tot 29 november 2015 een tentoonstelling opgezet met de resultaten die met groot succes werd onthaald. Om te beginnen zat de zaal op de avond van de officiële opening tjokvol, maar ook gedurende de twee weken die volgden stonden schoolgroepen en andere snuiters stil voor de werken en konden ze nadenken over de vragen die de gevangenis stelt. 

De werken zullen in het Saint-Luc instituut te zien zijn en ronden hun tocht af binnen de muren van de gevangenis te Doornik. 

Documenten: