De Commissies van toezicht

De gids van de gedetineerde in België

Publication date: 
05/07/2016 - 14:15
Deze gids werd inzonderheid samengesteld door een team van vier leden van Commissies van toezicht en drie oud-leden van Commissies van toezicht, onder leiding van Marie-Aude Beernaert, Philippe Mary en Marc Nève. Illustraties van Jacques Sondron.

“Wie is vandaag bij machte om nauwkeurig uit te leggen hoe onze gevangenissen werken, hoe het leven er verloopt, welke de rechten en plichten zijn van degenen die er verblijven, ongeacht hun rol? Niemand, te beginnen bij de eerste betrokkenen, de gedetineerden. In onze maatschappijen, waarin de individuele vrijheid tot een absolute waarde is verheven, is zoveel onwetendheid, zoveel ondoorzichtigheid over de plaatsen waar mensen van die vrijheid worden beroofd, doodgewoon onaanvaardbaar.  Dat verhelpen is en blijft een minimale democratische eis. Het is de opzet van deze gids een begin van antwoord te bieden door middel van een praktische handleiding over de vier grote stappen in het leven van een gedetineerden, en dat zijn de aankomst in de gevangenis, het vonnis, het leven in de gevangenis, het verlaten van de gevangenis. Bovendien wordt een bijzonder hoofdstuk gewijd aan de rechten van de gedetineerden. "

De pagina’s  249-250 geven een antwoord op de volgende vragen:

Wat is een Commissie van toezicht?

Hoe kan een gedetineerde zich tot de leden van de Commissie van toezicht wenden?

Verdedigt de Commissie van toezicht de rechten van de gedetineerden op een efficiënte wijze?

Beschikken de gedetineerden over een daadwerkelijk recht om klacht neer te leggen?

Wij betreuren dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen zelfs niet een keer wordt vermeld, hoewel de gedetineerden de mogelijkheid hebben zich rechtstreeks tot die instantie te wenden.

Hieronder:

- “Inleiding” en “Inhoudstafel”.

- Promotie van 12 tot 19 november 2016