De Commissies van toezicht

De gedetineerden een basisdienstverlening waarborgen, zelfs bij stakingen

Publication date: 
19/05/2016 - 10:00
Vaak wordt het de "minimale dienstverlening" en soms ook de "dienstverplichting" genoemd: de gedetineerden hebben recht op een basisdienstverlening, zelfs wanneer de penitentiaire beambten stakingsacties houden om hun eisen af te dwingen.

In verschillende rechterlijke beslissingen wordt een opsomming gemaakt van de basisdiensten, die onder alle omstandigheden moeten worden gewaarborgd:

1. Drie maaltijden per dag, waarvan een warme maaltijd.

2. De mogelijkheid voor de gedetineerde om zich om de twee dagen te douchen.

3. De mogelijkheid voor de gedetineerde om om de twee dagen met een persoon naar keuze te telefoneren.

4. De mogelijkheid voor de gedetineerde om twee keer per week familiebezoek te ontvangen.

5. De mogelijkheid voor de gedetineerde om twee keer per week bezoek te krijgen van zijn advocaat en van de Commissie van toezicht.

 

In de nieuwe gevangenissen, zoals die van Leuze-en-Hainaut, kan gemakkelijker aan de drie eerste eisen worden voldaan. Daar heeft de gedetineerde een koelkast in zijn cel, waardoor het mogelijk is om slechts eenmaal per dag maaltijden te verdelen, te weten bij de verdeling van de warme maaltijd. In de gevangenis van Tilburg (uitbreiding van de gevangenis te Wortel in Nederland) beschikken de gedetineerden over een microgolfoven, wat een extra faciliteit is. In de nieuwe Belgische gevangenissen heeft de gedetineerde in zijn cel ook een douche, een telefoon en een computer. De bezoeken zijn echter enkel mogelijk door de gedetineerde van zijn cel naar een andere plaats over te brengen. Die overbrenging blijkt, net als de dagelijkse wandeling op de binnenplaats van de gevangenis, problematischer bij een personeelstekort.

 

In de oude gevangenissen, waar geen koelkast, douche of telefoon is op cel, nemen de moeilijkheden natuurlijk toe. Door het personeelstekort wordt het moeilijk (en zelfs onmogelijk) om alle noodzakelijke bewegingen en verplaatsingen te organiseren.  

 

Gezien de huidige, zeer alarmerende situatie heeft de Centrale Toezichtsraad de minister van Justitie geïnterpelleerd. Hieronder gaat de brief aan de minister, alsook een vonnis en enkele parlementaire voorstellen om een basisdienstverlening te waarborgen.