De Commissies van toezicht

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen van het Federaal parlement vervangt degene ingesteld bij de FOD Justitie

Panneau de signalisation bidirectionnel
Publication date: 
05/03/2019 - 16:15
Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen van het Federaal parlement de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen ingesteld bij de FOD Justitie. Zulks is bepaald in de wettelijke bepalingen. De leden van de Centrale raad hebben op 24 april 2019 de eed afgelegd bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De nieuwe Centrale raad zal binnenkort een website maken.

De website van de voormalige Centrale raad van de FOD Justitie blijft tijdelijk toegankelijk, zodat de Commissies van toezicht van de minister van Justitie hun rapporten en adviezen openbaar kunnen maken.

De nieuwe Centrale raad beschikt over meer onafhankelijkheid, aangezien die niet meer onder het gezag van de minister van Justitie valt, maar onder dat van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De Commissies van toezicht, die de minister van Justitie bij elke gevangenis heeft ingesteld, zetten hun activiteiten voort tot 31 augustus 2019. In 2019 worden zij ‘wezen’ aangezien er geen instelling meer is om hen te ondersteunen of richtlijnen te geven. De mandaten van de leden van de Centrale toezichtsraad ingesteld bij de FOD Justitie zijn op 1 januari 2019 beëindigd en de Centrale toezichtsraad ingesteld bij het federaal parlement heeft geen wettelijke bevoegdheid met betrekking tot die organen van de uitvoerende macht. De Commissies van toezicht staan nu onder het directe gezag van de minister van Justitie.

Het secretariaat van de Centrale raad ingesteld bij de FOD Justitie zet zijn activiteiten voort tot 31 maart 2019. Tijdens het eerste trimester van 2019 geeft het de Commissies van toezicht de instructies zodat zij hun activiteiten kunnen voortzetten. Samengevat:

  • Van 1 januari tot 31 augustus 2019 blijft de samenstelling van de Commissies van toezicht ongewijzigd. Tijdens die periode kunnen de leden of secretarissen geen ontslag nemen en kunnen geen nieuwe leden of secretarissen worden aangewezen. Enkel de leden en secretarissen wier mandaat in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt (na 3/08/2014, voor leden), worden gedekt door de verzekering en komen in aanmerking voor de tenlasteneming van de kosten. 
  • De aanvraag tot terugbetaling van de verplaatsings- en werkingskosten wordt rechtstreeks aan de FOD Justitie gericht zonder via het secretariaat van de Centrale raad te gaan. Het formulier van de schuldvordering en de richtlijnen met betrekking tot het formulier bevinden zich op de website van de FOD Justitie (zie hieronder). Een omzendbrief van de secretaris van de Centrale raad geeft bijkomende inlichtingen (zie hieronder).

Het secretariaat van de Centrale raad ingesteld bij de FOD Justitie was bereikbaar tot 31 maart 2019 op het e-mailadres: ctrg@just.fgov.be. De vragen voor de leden van de Centrale raad worden doorgegeven aan de Centrale raad bij het Federaal parlement. U kunt de nieuwe Centrale raad rechtstreeks bereiken op het e-mailadres: info@ctrg.belgium.be

Om een Commissie van toezicht te contacteren kunt u zich tot 31 augustus 2019 richten tot de Commissie van toezicht ingesteld door de minister van Justitie. U vindt het e-mailadres op deze website onder de rubriek Commissie van toezicht.

Vanaf 1 september 2019 starten de nieuwe Commissies van toezicht, die moeten worden opgericht door de nieuwe Centrale raad. De nieuwe Centrale raad zorgt voor de ondersteuning, coördinatie en controle van de werking van deze Commissies van toezicht. De nieuwe Centrale raad zorgt ook voor hun bekendmaking.