De Commissies van toezicht

De Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen ingesteld bij het federaal parlement stelt nieuwe Commissies van toezicht samen

Logo CTRG
Publication date: 
25/06/2019 - 15:30
De Centrale toezichtsraad (CTRG) werft thans commissarissen van toezicht en secretarissen voor de Commissies van toezicht (CvT). Binnenkort zal de CTRG ook personeel werven om het permanente team uit te breiden.

De kandidaturen moeten ten laatste op 1 augustus 2019 in de voorgeschreven vorm worden ingediend aan de Centrale raad, om op 1 september 2019 te kunnen starten.