De Commissies van toezicht

De bepalingen van de wet van 12 januari 2005 over het toezicht op de gevangenissen treden in werking.

Livres, balance et marteau qui symbolisent la loi.
Publication date: 
24/07/2018 - 15:00
De reparatiewet van de wet van 25 december 2016, die de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden wijzigde, is op 18 juli 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Na de publicatie van de wet van 11 juli 2018 houdende diverse bepalingen in strafzaken, heeft de basiswet van 12 januari 2005 een definitieve vorm gekregen. Er bleef nog de noodzaak om de bepalingen betreffende het toezicht op de gevangenissen en het recht van de gedetineerde om klacht in te dienen van toepassing te verklaren.

Dit wordt nu geregeld door het Koninklijk Besluit van 19 juli 2018 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2018) dat de data bepaalt waarop de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 met betrekking tot het toezicht en de afhandeling van klachten in werking treden.

Deze inwerkingtreding betekent ook de overdracht van de centrale raad en van de commissies van toezicht naar het federale parlement.

Deze overdracht verloopt als volgt :

  • Installatie van de  centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen op 1/1/2019;
  • Installatie van het secretariaat van de centrale raad op 1/4/2019;
  • Installatie van de commissies van toezicht en hun secretariaat op 1/9/2019.

Elke commissie van toezicht zal een klachtencommissie samen stellen. De leden van de klachtencommissie zullen verantwoordelijk zijn voor het behandelen van de klachten van de gedetineerde tegen elke beslissing die door of namens de gevangenisdirecteur over hem is genomen. Dit recht wordt van kracht vanaf 1 april 2020.

De beleidscel van de minister van Justitie heeft de diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gewezen op de publicatie van dit besluit, alsook op de publicatie van de wet van 11 juli 2018.

Uit de informatie die de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de beleidscel van de minister van Justitie overgemaakt heeft, blijkt dat de Kamer vanaf september/oktober een oproep zal doen tot kandidaten voor aanwerving van de leden van de centrale raad.