De Commissies van toezicht

Controle van de gevangenissen en klachtenrecht van de gedetineerden in Europa

Publication date: 
29/03/2016 - 10:00
De herhaalde en alarmerende vaststellingen met betrekking tot de detentievoorwaarden en de tenlasteneming in tal van Europese penitentiaire inrichtingen hebben verschillende keren aangetoond dat er in heel wat staten dringend zowel controle- als activeringsmechanismen van de beschikbare rechtsmiddelen in werking moeten treden ten gunste van elke opgesloten burger.

De vraag blijft op welk klachtenrecht de gedetineerde personen thans effectief aanspraak kunnen maken, los van de geldende bepalingen of bepalingen die in het interne recht dode letter blijven, handelingen van supranationale rechtscolleges of zelfs de druk van de internationale controleorganen. De studienamiddag in de ULB op 11 april sluit het Belgische deel af van het Europees project Prison Litigation Network ondersteund door de Europese Commissie waarbij inzonderheid Frankrijk, België en Nederland betrokken zijn. De namiddag beoogt de uitwisseling van ervaringen en analysen tussen practici, militanten, en wetenschappers over de waarborg inzake de inachtneming van de fundamentele rechten in de gevangenis, ongeacht of het gaat om controlemechanismen, rechtsmiddelen of militante actie.

 

Op 28 juni 2016.

Contact:  Mireille.Gerard@uclouvain.be