De Commissies van toezicht

Bemiddeling door de Commissies van toezicht

Het woord "mediation" geschreven op een bord
Publication date: 
16/01/2017 - 16:30
In de zoektocht naar een nieuwe wijze om de klachten van gedetineerden te behandelen, had de Centrale raad de Commissies van toezicht voorgesteld om de klachten te behandelen via “bemiddeling” en in tweede instantie in een formele behandeling door de Centrale Raad te voorzien. Hoewel de Commissies van toezicht dat voorstel niet positief hebben onthaald, hebben zij bijdragen geleverd omtrent de bemiddelingspraktijken die zij hanteren.

Hieronder volgen drie van de verschillende bijdragen van de Commissies van toezicht:

  • De eerste bijdrage, van Dr. Patrick Loodts (Commissie van toezicht te Paifve), werpt licht op de moeilijkheden om een bemiddelingsopdracht te vervullen in de gevangenis. Door een onderscheidend criterium te hanteren, kunnen de situaties worden gekozen waarin bemiddeling mogelijk zou zijn.
  • De bijdrage van de heer Yves Scieur (Commissie van toezicht te Saint-Hubert) benadrukt de specifieke technische aspecten van een bemiddeling.
  • Tot slot geeft mevrouw Lieve Lagae (Commissie van toezicht te Antwerpen) kort toelichting bij de huidige praktijk van de Commissies van toezicht, die zij onderscheidt van de “bemiddeling”. Vervolgens geeft zij een voorstelling van hetgeen een bemiddelingspraktijk zou kunnen worden in de gevangenis.

De invoering van bemiddeling blijft in dit stadium slechts een idee. Zoals u kunt lezen, zal de Commissie van toezicht te Antwerpen echter een workshop organiseren om haar leden uitleg te geven over de bemiddelingsmethode.