De Commissies van toezicht

België aan de kaak gesteld door het Comité voor de Preventie van Foltering

Foto CPT
Publication date: 
28/07/2017 - 09:45
Openbare verklaring betreffende België van het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), aangenomen op 13 juli 2017 ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Verdrag waarbij het Comité is ingesteld.

Openbare verklaring betreffende België, aangenomen in juli 2017, van het Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT), ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Verdrag waarbij het Comité is ingesteld

Bij de laatste stakingen van de penitentiaire beambten, in mei 2016, wees de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen op de noodzaak de gedetineerden een basisdienstverlening te garanderen, zelfs bij stakingen. Dat artikel bevatte onder andere de brief van de centrale raad van 3 mei 2016 aan de minister van Justitie, de stand van zaken in de Franstalige gevangenissen op 26 mei 2016 en een inventaris van de wetsvoorstellen om te voorzien in een gegarandeerde dienstverlening voor de gedetineerden. 

Aangezien de toestand nog steeds niet geëvolueerd is, heeft het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) op 13 juli 2017 een openbare verklaring betreffende België gepubliceerd. Daarin stelt het, het aanhoudende onvermogen aan de kaak van de Belgische autoriteiten om te voorzien in een minimale dienstverlening, om de rechten van de gedetineerden te waarborgen tijdens de sociale acties van het gevangenispersoneel.

De openbare verklaring is samen met een video terug te vinden in de onderstaande rubriek “documenten”.

Minister van Justitie Koen Geens zoekt samen met de vakorganisaties en het gevangeniswezen naar een oplossing. Hij erkent dat een “menselijk” beheer noodzakelijk is. Het lijkt verontrustend dat in Europa enkel België die dienstverlening nog niet heeft ingevoerd.