De Commissies van toezicht

Link

Vanaf 1 januari 2019 vervangt de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen van het Federaal parlement de Centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen ingesteld bij de FOD Justitie. Zulks is bepaald in de wettelijke bepalingen. De leden van de Centrale raad hebben op 24 april 2019 de eed afgelegd bij de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Website van de Centrale raad : www.ccsp.belgium.be/nl/

De website van de voormalige Centrale raad van de FOD Justitie blijft tijdelijk toegankelijk, zodat de commissies van toezicht van de minister van Justitie hun rapporten en adviezen openbaar kunnen maken.

 

Gevangeniswezen

Directie noord (Vlaanderen en Brussel): 02/542 82 52

Directie Zuid (Wallonië en Brussel): 02 542 82 07

 

Andere toezicht organe op de Belgische gevangenissen

Federale ombudsman

 

Internationale toezicht organisaties op de gevangenissen

Verenigte naties - Mensenrechten

Europees Comité inzake de voorkoming van foltering

Genootschap inzake de voorkoming van foltering

Fédération internationale de l'ACAT

 

Toezicht op de gevangenissen in het buitenland

Holland

Frankrijk

Luxemburg

Canada

 

Nationale dagen van de gevangenis

In België

In Frankrijk

 

Informaties op de detentiecentra

Prison insider

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning - Myria

Kinderen - Human rights of children

Séjour de rêve

Carceropolis

Geschiedenis van de gevangenissen

La cellule radiophonique

Europris

Observatoire international des prisons - Section belge

Genepi Belgique

 

Gevangenissen en architectuur

Thesis en architectuur van Astrid Adam: 

VZW De Huizen

 

Conferentie - Interview - Theater

Une loi pénitentiaire pour quoi faire ? Conférence de Christophe Mincke (INCC) du 24 avril 2018

Interview de Philippe Landenne (ancien membre conseil central) sur son itinéraire dans le monde pénitentiaire. 

La compatibilité du caméléon (extrait - Mot de passe : phosphor2015)