De Commissies van toezicht

Opdracht 2 : Adviezen en verslagen

De Commissies verlenen adviezen aan de minister van Justitie over de uitvoering van vrijheidsstraffen. Ze stellen jaarlijkse verslagen op.