De Commissies van toezicht

Opdracht 1 : Toezicht

De Commissies houden een onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden.