De Commissies van toezicht

Sint-Gillis

De Commissie van Toezicht ingesteld bij de gevangenis van Sint-Gillis is belast met het toezicht op de correcte bejegening van gedetineerden en het rapporteren van overtredingen van de (wettelijke) voorschriften die op hen van toepassing zijn.

Voor vragen in verband met het functioneren van de commissie of indien U overtredingen van de wetgeving in de gevangenis van Sint-Gillis wenst mede te delen, kan U ons contacteren via één van de volgende e-mailadressen :

in het Nederlands en in het Frans : X

Voorzitter : -

Vice-Voorzitter : -

Leden : Ineke Casier, Coline Remacle, An-Sofie Vanhouche, Clara Vanquekelberghe, Anne Fivé, Jana Robberechts,  Jessica Michelante, Clémentine Squevin, Chedia Leroij. 

Lid magistraat : Marie-Françoise Rigaux

Lid advocaat : Charlotte Lemaire

Lid geneesheer : Martin Vandeputte

Secretaris : Eva Nouwen

 

 

 

Samenstelling van de Commissie van toezicht

Andere informaties