De Commissies van toezicht
Commissies van toezicht
De Commissies van toezicht van de gevangenissen houden een onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden.

De 5 opdrachten

De Commissies houden een onafhankelijk toezicht op de gevangenissen en op de bejegening van de gedetineerden.

De Commissies verlenen adviezen aan de minister van Justitie over de uitvoering van vrijheidsstraffen. Ze stellen jaarlijkse verslagen op. 

De Raad coördineerde en ondersteunde de werking van de Commissies van toezicht. 

De Commissies ontvangen de officieuze klachten van de gedetineerden en van hun nabestaanden en ze onderzoeken de aanvragen.   

In het kader van de wet van 12 januari 2005 kan de Commissie een bemiddeling tussen de directeur van het gevangenis en de gedetineerde organiseren. Het is ook voor een gedetineerde mogelijk een klacht in te dienen tegen de beslissing van de directeur. Een commissie van beroep opgericht door de centrale raad is ook voorzien. Deze bepalingen zijn nog niet van toepassing.