Les Commissions de surveillance

Antwerpen

De gevangenis van Antwerpen

De gevangenis van Antwerpen is gevestigd te 2000 Antwerpen, Begijnenstraat 42.

Deze gevangenis werd gebouwd tussen 1854 en 1859 door architect Joseph Dumont volgens de inzichten van Edouard Ducpétiaux, toenmalig inspecteur-generaal van het gevangeniswezen. Het resultaat is een cellulaire gevangenis op basis van het panticon-model, een stervorming gebouw met een centrale kern en daarop aansluitend drie vleugels, waarvan twee met cellen op drie niveaus en één met cellen op vier niveaus.

In de tweede helft van jaren ‘70 werd de gevangenis grondig gerenoveerd waarbij de verschillende vleugels werden aangepakt. In 1978 waren vleugel C en de overdekte wandeling aan de beurt. In de jaren ’80 werd binnen de muren een nieuwbouw gerealiseerd voor de afdeling halve vrijheid, werd vleugel B onder handen genomen en werd de bestaande centrale kern volledig gesloopt en heropgebouwd in vier niveaus. In 1995 werden vleugel A en de keuken vernieuwd. De inrichting voorzag in 2000 een renovatie van de psychiatrische afdeling en de afdeling voor vrouwelijke gedetineerde; in de loop van de volgende jaren werden wandeling A en B volledig gemoderniseerd en in 2010 werd het administratief complex gehuisvest in een voormalige ambtswoning.

 

De Commissie van toezicht

Elke gedetineerde kan een gesprek aanvragen met de Commissie van Toezicht om zijn opmerkingen, bezwaren en/of klachten kenbaar te maken over zijn behandeling en/of de leefomstandigheden in de gevangenis (zoals bv.: voeding, kleding, tuchtstraffen, racisme, bezoek, fouilleringen, agressie, medische verzorging, scholing, bibliotheek-bezoek, enz.).

Het aanvragen van een gesprek gebeurt door het posten van een briefje in één van de brievenbussen van de CvT Antwerpen die zich aan de centrale ruimte op iedere verdieping van de gevangenis bevinden (3 brievenbussen op de mannenafdelingen, 1 brievenbus op de vrouwenafdeling en 1 op de annex, zijnde de vleugel met de gedetineerden).

Op de maandelijkse vergaderingen van de Commissie van toezicht Antwerpen wordt ook telkens overeengekomen wie voor welke maand als maandcommissaris zal optreden.

De maandcommissaris doet dan minstens 1 x per week op een zelf te bepalen dag een ronde langs alle voormelde brievenbussen, neemt de klachtbriefjes er uit en spreekt met de klager, waarna hij/zij, indien de klacht niet onmiddellijk afgehandeld kan worden, de klacht via email overmaakt aan de algemeen directeur die, na onderzoek, de maandcommissaris van antwoord dient.

De maandcommissaris zal, indien nodig, feed back geven aan de klager waarna in principe het incident wordt afgesloten.

 

Samenstelling van de Commissie van toezicht

-

Contact:

-

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations