Les Commissions de surveillance

Tongeren

Gevangenis van Tongeren

 

Er verblijven in Tongeren enkel uit handen gegeven jongeren tot de leeftijdsgrens van 23 jaar en dan worden zij getransfereerd naar een andere gevangenis. Zij verblijven op de benedenverdieping en vallen onder de bevoegdheid van Vlaams Agentschap voor Jongeren Welzijn. Het bewakingspersoneel valt onder de Vlaamse Gemeenschap.

 

Op de 1ste verdieping verblijven uitgeprocedeerde illegale gedetineerden, voor maximum 8 weken, in afwachting van hun overbrenging naar land van herkomst. Zij vallen onder FOD Justitie.

Het bewakingspersoneel is federaal.

Indien er problemen zijn is de algemene directeur van de strafinrichting Hasselt het aanspreekpunt.

 

Beide ‘soorten gedetineerden’ mogen geen enkel contact met elkaar hebben.

 

 

Commissie van toezicht

Organisatie van de commissie

Zie jaarverslag

 

Samenstelling van de commissie

-

Contact 

-

 

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations