Les Commissions de surveillance

Oudenaarde

Gevangenis van Oudenaarde   

De gevangenis van Oudenaarde dateert van 1919 en is een van de laatste gevangenissen die volgens het Ducpétiauxmodel (stervorm) werd gebouwd. De gevangenis was een arresthuis voor beklaagden in voorlopige hechtenis of voorarrest tot zij in 1933 werd gesloten omwille van bezuinigingsredenen.

Na de sluiting van de centrale gevangenis van Gent werd zij in 1936 opnieuw geopend als strafhuis.

De inrichting biedt plaats aan 121 gedetineerden +11 in beperkte detentie. In Oudenaarde zijn enkel mannelijke gedetineerden. In het gebouw zijn drie verdiepingen met telkens 2 secties. Per verdieping is een centraal bureel dat goed zicht biedt op de beide secties.

 

Organisatie van de commissie van toezicht

Werking van de commissie

Elke maand wordt een duo van maandcommissarissen aangeduid (beurtrol).

De maandcommissaris gaat op geregelde tijdstippen op bezoek in de gevangenis (minstens één keer per week).  Bij dit bezoek wordt de specifieke brievenbus geledigd. In deze bus kunnen gedetineerden een briefje deponeren met een vraag naar gesprek.

De maandcommissaris(sen) maken een afspraak met de gedetineerde voor een gesprek. Afhankelijk van de reden van het gesprek wordt een opvolgingsstrategie bepaald. Eventueel wordt de klacht onderzocht door middel van een gesprek met de directie of met bepaalde beambten. (afhankelijk van de vraagstelling).  De gedetineerde geeft zijn akkoord om zijn vraag of klacht verder te onderzoeken en waar nodig iemand over te spreken.

Waar mogelijk wordt geprobeerd om aanzetten te geven tot het zoeken van een aanvaardbare oplossing voor het 'probleem'.

Nadien wordt steeds feedback gegeven aan de vraagsteller. (door de respectievelijke maandcommissaris die de gesprekken heeft gevoerd). Deze feedback is in principe mondeling.

Ter gelegenheid van een bezoek aan de gevangenis probeert de maandcommissaris ook diverse contacten te leggen met beambten en indien mogelijk met gedetineerden.

 

Samenstelling van de commissie

-

Contact: 

-

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations