Les Commissions de surveillance

Merksplas

Gevangenis en gevangenispopulatie

 

  • enkel mannelijke gedetineerden
  • zowel gestraften als geïnterneerden (het aantal geïnterneerden neemt sterk af, uitstroom naar psychiatrische centra), maar ze verblijven in afzonderlijke paviljoenen
  • door de sluiting van één afdeling is de capaciteit gezakt van 671 naar 598 bedden.

 

De gevangenis van Merksplas is opgedeeld in paviljoenen : A, Abis, B, C, E, F, V (hospitaal), De Haven en Cellenblok. Voor elk paviljoen is er een directrice, er is één algemeen directeur.

 

Werking van de Commissie van toezicht

De maandcommissarissen bezoeken maandelijks de gevangenis. Een wekelijks bezoek is praktisch niet haalbaar, gezien de gevangenis afgelegen is en meerdere leden verderaf wonen (Mol, Geel, Zichem, Aarschot, Diest) en professioneel voltijds actief zijn. In het verleden werd de praktijk meegedeeld aan de Centrale toezichtsraad. 

 

Samenstelling van de commissie van toezicht

-

Contast adres: 

-

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations