Les Commissions de surveillance

Mechelen

Gevangenis van Mechelen

Enkele cijfers

- Maximale populatie van de gevangenis van Mechelen, vastgesteld door de commissie van toezicht in 2016: 127

- Minimale populatie van de gevangenis van Mechelen, vastgesteld door de commissie van toezicht in 2016: 87

- Gemiddelde populatie van de gevangenis van Mechelen, vastgesteld door de commissie van toezicht: 114

 

Organisatie van de commissie van toezicht

Werkwijze

Maandelijks wordt een commissielid aangeduid als maandcommissaris. De maandcommissaris bezoekt de gevangenis ongeveer wekelijks. Hij stelt het aantal gedetineerden vast en controleert de boeken waarin tuchtsancties worden genoteerd. Hij bezoekt de gedetineerden die zich in de strafcel bevinden en/ of stelt vast of ze in aanvaardbare omstandigheden worden opgesloten. Verder licht de maandcommissaris de brievenbus van de commissie van toezicht waarin de gedetineerden klachten kunnen deponeren. Hij bespreekt de klachten met de betrokken gedetineerde en onderneemt, in samenspraak met de gedetineerde, indien nodig actie (bv. bemiddelen, informatie opvragen, de directie op de hoogte stellen van een bepaald probleem, zorgen voor medische opvolging, …). De resultaten van het optreden van de maandcommissaris worden besproken met de gedetineerde. Op de eerstvolgende vergadering van de commissie van toezicht wordt de klacht en het optreden van de maandcommissaris besproken en wordt beslist of er nog verdere opvolging vereist is, zowel om te verhelpen aan de specifieke klacht als om soortgelijke klachten in de toekomst te vermijden.

 

Samenstelling

-

Contact: 

-

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations