Les Commissions de surveillance

Hasselt

Het gevangenis van Hasselt

Geschiedenis

De gevangenis van Hasselt werd in gebruik genomen in 2005; ze is momenteel de enige
strafinrichting in de provincie Limburg en ze vervangt de vroegere gevangenissen van Hasselt
en Tongeren.

Regime

De Hasseltse gevangenis heeft in alle betekenissen een diverse populatie: ze doet dienst als
arresthuis voor personen in voorhechtenis. Daarnaast zijn er zowel gedetineerden met een lange
als met een korte gevangenisstraf. De gevangenis heeft een aparte vleugel voor vrouwen.
Er is echter meer: de gevangenis herbergt twee specifieke afdelingen voor bijzondere
doelgroepen. Er is de 'drugvrije afdeling' waar de gedetineerden de kans krijgen om met
ondersteuning van externe hulpverlening aan hun drugproblematiek te werken. En er is de 'De-
Radex afdeling' waar sterk geradicaliseerde gedetineerden afgezonderd blijven van de andere
afdelingen zodat mogelijke negatieve beïnvloeding van de andere gedetineerden vermeden
wordt.

Infrastructuur

De gevangenis strekt zich uit over een terrein van meer dan 9 hectare; ze biedt plaats aan 450
mannelijke en 30 vrouwelijke gedetineerden. Er werken meer dan 400 personeelsleden, van
zowel federale als Vlaamse overheden. Het gebouw wijkt af van de Ducpétiaux-stervorm die
andere Belgische strafinrichtingen kenmerkt. Er is veel ruimte ingetekend voor
randinfrastructuur zoals de bezoekzaal, onthaalruimte, personeelsrestaurant, lokalen voor
vorming en ontspanning, en een administratieve vleugel. De gevangenis beschikt over vier ruime
wandelplaatsen.

Werkplaatsen 

Gedetineerden kunnen aan de slag in één van de huishoudelijke diensten: de keuken, de
wasserij, de poetsdienst, de groendienst, enz. Daarnaast beschikt de gevangenis over vier
werkhuizen, waar gedetineerden aan het werk zijn in onderaanneming voor externe bedrijven.
Dat gaat van eenvoudig plooi- en plakwerk tot de de assemblage van afgewerkte producten.

 

De Commissie van Toezicht van Hasselt

De commissie telt 10 tot 12 leden-vrijwilligers, die om de beurt de rol van maandcommissaris
opnemen. De klachten van gedetineerden, gemeld via rapportbriefjes, en besproken met zowel
betrokkene als directie worden op de gezamenlijke maandelijkse vergadering toegelicht waarbij
ook de nodige aandacht besteed wordt aan de reacties en/of de beslissingen van de directie.

Samenstelling van de commissie van toezicht

-

Contact : 

-

 

 

 

 

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations