Les Commissions de surveillance

Gent

De gevangenis

 

In 1862 werd de gevangenis aan de Nieuwewandeling in gebruik genomen als hulpgevangenis van het Tuchthuis van Vilain XIV aan de Coupure. Sinds 1970 wordt de gevangenis constant verbouwd en gerenoveerd om het gebouw aan te passen aan de hedendaagse eisen en om het te conserveren.

 

De mannenafdeling kan theoretisch 244 gedetineerden huisvesten. Omwille van chronische overbevolking werd in diverse individuele cellen een bed bijgeplaatst waardoor de capaciteit in de mannenafdeling momenteel 326 personen bedraagt. De vrouwenafdeling biedt plaats aan 39 personen, van wie er 30 in een individuele cel kunnen verblijven. De afdeling beperkte detentie telt 16 plaatsen. De gevangenis kampt evenwel, zoals de meeste gevangenissen, meestal met een (aanzienlijke) overbevolking. Over het jaar 2014 bedroeg de gemiddelde bevolking 428 gedetineerden, wat resulteerde (op basis van de oorspronkelijke capaciteit van 299 bedden) in een  gemiddelde overbevolkingsgraad van 43,3%.

 

De gevangenis is gebouwd in stervorm met een centraal controlecentrum waarop, volgens het model van Ducpétiaux, vier vleugels met cellen over drie verdiepingen en een administratieve gang aansluiten. Drie vleugels vormen de mannenafdeling met elk drie bouwlagen met cellen van 9 m² groot. De vierde vleugel vormt de vrouwenafdeling met op de benedenverdieping een gang met nutsvoorzieningen.

 

De gevangenis van Gent is in de eerste plaats het huis van arrest voor mannen uit het gerechtelijk arrondissement Gent en voor vrouwen uit de arrondissementen Gent, Oudenaarde en Dendermonde. Er verblijven ook veroordeelden in afwachting van hun overbrenging naar een strafhuis. Er wordt ook een groep geïnterneerden gehuisvest die afhangt van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij.

 

Behoudens individuele aanpassingen omwille van penitentiaire orde en veiligheid, geldt voor alle categorieën gedetineerden hetzelfde regime. Dit omvat de mogelijkheid om in de bezoekersruimte bezoek te ontvangen, te telefoneren, te werken, deel te nemen aan sportactiviteiten, ontspanning en opleidingen.

 

Zie voor meer informatie over de gevangenis te Gent: http://www.gevangenisgent.be/

 

 

De Commissie van toezicht

 

Werking

 

De voornaamste taak van de commissie van toezicht bestaat in het houden van een onafhankelijk toezicht op de gevangenis, op de bejegening van de gedetineerden en op de naleving van de betreffende voorschriften.

Elke week neemt de commissie, vertegenwoordigd door één of twee maandcommissarissen, kennis van de klachten, vragen of opmerkingen die gedetineerden aan de commissie overmaken via een spreekbriefje dat de gedetineerden in de voor de commissie bestemde brievenbussen kunnen deponeren. De commissie bezoekt ook wekelijks de gedetineerden in de straf- of beveiligde cel.

De commissie nodigt de gedetineerde uit voor een gesprek, onderzoekt de klacht en bespreekt die in voorkomend geval met de directie.

De commissie houdt een maandelijkse vergadering waarbij de klachten, opmerkingen en vaststellingen van de voorbije maand worden besproken.

Zij is regelmatig als deelnemer aanwezig op het gedetineerdenoverleg.

De commissie nodigt regelmatig andere actoren binnen de gevangenis uit voor een bespreking van aangelegenheden die de gevangenis en de gedetineerden aanbelangen.

De commissie geeft jaarlijks een overzicht van haar activiteiten in het voorbije jaar, van de klachten die zij ontving en onderzocht, en van haar vaststellingen of aanbevelingen in dit verband.

 

Samenstelling 

-

 

Contact

-

 

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations