Les Commissions de surveillance

Dendermonde

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET GEVANGENIS

Infrastructuur

De gevangenis van Dendermonde werd gebouwd in de periode 1860-1863 op een terrein van 1hectare aan de toenmalige rand van het stadscentrum. Men baseerde zich op de principes van inspecteur-generaal Edouard Ducpétiaux; en architect François Derré zette een gebouw in stervorm neer, met drie vleugels en drie bouwlagen. De oorspronkelijke arrondissementsgevangenis met 155 cellen voor ¾ mannen en ¼ vrouwen werd vanaf 1937 bestemd voor het verblijf van recidivisten en de vrouwenafdeling wed gesloten.

Ondanks de hoge leeftijd van het gebouw (>150 jaar) blijft de gevangenis intensief gebruikt. Uiteraard zijn dus permanent herstellings- en instandhoudingsingrepen noodzakelijk.

Het is intussen immers al bijna 10 jaar geleden dat de gevangenis te Dendermonde, toen nog maar recent erkend als onroerend erfgoed (2004), op een minder fraaie manier de schijnwerpers haalde toen op 19 augustus 2006 28 gedetineerden konden ontsnappen.
De gevangenis oogt dan ook oud en versleten, zéker als je vergelijkt met andere penitentiaire inrichtingen.
Al in 2000 kondigde toenmalig justitieminister Verwilghen de bouw van een nieuw complex te Dendermonde aan. De aankoop van de grond was voorzien in het investeringsplan voor de periode 2008-2009. De commissie volgt de moeizame tocht richting nieuwe gevangenis dus als meer dan een decennium op en hoopt dan ook dat er eindelijk doorbraken komen en dat er dan mogelijkheid is om deze oude gevangenis een herconditionering ten gronde te geven, vooraleer ze terug operationeel ingeschakeld wordt in het geheel van penitentiaire inrichtingen.

Regime

De gevangenis van Dendermonde is een gesloten inrichting met een cellulair regime. Dit betekent dat gedetineerden hoofdzakelijk op cel verblijven. Ze hebben wel de mogelijkheid om te wandelen en te werken of om deel te nemen aan het hulp- en dienstverleningsaanbod. Een specifiek regime is van toepassing voor de afdeling beperkte detentie. Binnen deze afdeling kunnen gedetineerden vrij bewegen.

Het is enerzijds een arresthuis voor mannelijke gedetineerden voor het gerechtelijk arrondissement Dendermonde (mannen in voorhechtenis) en anderzijds een inrichting voor strafuitvoering (classificatie: correctioneel veroordeelde mannelijke recidivisten).

De Commissie merkt echter dat door de grote overbevolking inde gevangenissen (ook in Dendermonde) dat bovenstaande kwalificaties lang niet meer vastgehouden kunnen worden en dat ook andere classificaties van veroordeelden langere tijd verblijven in de gevangenis te Dendermonde.
Hoewel er slechts plaats is voor 168 gedetineerden (waarvan 9 in beperkte detentie), merken we toch dat er de jongste jaren bijna steeds meer dan 200 gevangenen verblijven in Dendermonde. In 2015 is dit gelukkig licht gedaald want deze gevangenis kan de permanente overbevolking, mede door de staat van de infrastructuur, niet aan. De gemiddelde aanwezigheid tijdens de bezoeken van de maandcommissaris ligt voor 2015 op 190 aanwezigen, wat een overbevolking van 13% geeft (voorheen 20%). Deze menswaardiger bezetting vertaalt zich onmiddellijk in een veel rustiger verblijfsklimaat en minder incidenten. De gedetineerden in de gevangenis van Dendermonde kunnen technisch en onderhoudswerk verrichten, huishoudelijke taken uitvoeren of werken voor externe bedrijven. De werkmogelijkheden binnen de gevangenis van Dendermonde zijn zeer uiteenlopend, waaronder diender, strijker, tuinier, celwerk, magazijnier, enz.

 

Organisatie van de Commissie van toezicht

De maandcommissaris wordt aangeduid op de maandelijkse vergadering van de commissie (laatste vrijdag/maand). De maandcommissaris gaat minstens 1x/week op bezoek in de gevangenis. De MC gaat zeker langs op de griffie (aantal aanwezigen), in het detentiecentrum (brievenbus ledigen en aanvragen opvolgen) en bij de directie (indien beschikbaar). De MC kan tussendoor indien nodig voor vragen terecht bij de voorzitter, de secretaris en de arts van de commissie.

We merken algemeen dat er weinig ernstige incidenten zijn, dat het klimaat rustig is in de gevangenis en dat de bereidheid van directie en middenkader tot samenwerking met de MC prima is.

De maandcommissarissen meldden dat ze ‘soms’ weinig medewerking krijgen van het basispersoneel en op ander moment zeer goede medewerking. In een paar gevallen waren er op dat moment ook klachten van gedetineerden over bepaalde PB-ers. Verband?

Algemeen merken we wel dat de tussenkomsten van de maandcommissaris door de directie ernstig genomen worden en effectief resultaat opleveren.
We merken wel dat de zitdagen van de MC door de gedetineerden soms ‘gebruikt’ worden om een praatje te maken (contact), informatie te vragen of zaken uit tucht of procesgang te herkauwen. Dit is niet de rol van de CVT. Een ander kanaal zou hiervoor ontwikkeld moeten worden.

 

Leden van de Commissie van toezicht en secretariaat

-

Contact adres 

-

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations