Les Commissions de surveillance

Beveren

Penitentiaire inrichting Beveren

De penitentiaire inrichting Beveren opende officieel haar deuren op 14 februari 2014.

Zij biedt plaats aan 312 mannelijke gedetineerden.

Het is een moderne versie van het de klassieke stergevangenis (Ducpétiaux model) en gebouwd als antwoord op de vernieuwende visie op detentie waarbij de nadruk ligt op de voorbereiding van de re-integratie van de gedetineerde in de samenleving.

Ze is gelegen vlak naast de E17 van Antwerpen naar Gent op een terrein van 12 ha vlak naast een industrieterrein.

Het complex bestaat uit vier gebouwen: een inkomgebouw, een dienstengebouw, een cellulair complex en een logistiek- of werkgebouw met werkateliers.

Er zijn 300 cellen waaronder 32 duo –cellen en 4 cellen voor gehandicapten. De cellen zijn voorzien van douche en sanitair.

Elke cellenvleugel heeft verschillende ontspanningsruimtes en is voorzien van veiligheid- en strafcellencomplex.

De PI Beveren is de eerste gevangenis in België die is uitgerust met PrisonCloud: een beveiligd, flexibel, gebruiksvriendelijk  dienstenplatform voor gedetineerden dat door Justitie is ontwikkeld.

PrisonCloud biedt informatie en diensten aan op maat van de gedetineerden. Zij krijgen informatie over de gevangenis en kunnen vanuit hun cel telefoneren, producten bestellen in de webshops van de kantine, films huren, hun juridisch dossier inkijken, een gesprek of consult aanvragen met bepaalde diensten, beveiligde websites raadplegen, hun geld beheren, via e-learning studeren, enz.  Zij hebben ook toegang tot informatie zoals het huishoudelijk reglement, de activiteitenkalender enz..

Iedere vleugel van de gevangenis heeft een eigen penitentiair regime. Nieuwe gedetineerden starten in één vleugel waar ze onthaald en gescreend worden.  In een andere vleugel is een sectie voorzien voor gedetineerden die een veiligheidsrisico of ongepast gedrag vertonen.  De twee overige vleugels bieden een gestructureerd open regime waar gedetineerden kunnen deelnemen aan tal van activiteiten . De gedetineerden kunnen vrij bewegen tijdens welbepaalde momenten en bij elkaar op de cel gaan.

De werkplaatsen bieden de mogelijkheid tot arbeid aan 100 gedetineerden. Zij kunnen ook onderhouds- en huishoudelijk werk verrichten zoals in de keuken,  wasserij, onderhoudsdiensten.
PI Beveren werkt samen met de Vlaamse Gemeenschap om gedetineerden te ondersteunen in 6 belangrijke pijlers: welzijn, gezondheidszorg, werkgelegenheid, onderwijs,  cultuur en sport.

 

De commissie van toezicht

Werking van de commissie

De Commissie van Toezicht vergadert maandelijks elke derde dinsdag van de maand. Zij vergadert in de penitentiaire instelling van Beveren waar zij een vergaderruimte tot haar beschikking heeft gekregen.
Wanneer gedetineerden een klacht, vraag of opmerking wensen te melden aan de commissie, stoppen zij een rapportbriefje in de brievenbus van de commissie. Op deze manier kan een gedetineerde ook een gesprek aanvragen met een commissielid. Enkel de commissie bezit de sleutel van deze brievenbus.
Elke maand worden twee maandcommissarissen aangesteld.
Wekelijks ledigen de maandcommissarissen de brievenbus en nemen kennis van de klachten, vragen of opmerkingen die de gedetineerde overmaakten. De maandcommissaris nodigt vervolgens de gedetineerde uit voor een gesprek, om de klacht te onderzoeken.
Wanneer de klacht relevant is voor de Commissie van Toezicht gebeurt een eerste behandeling door de maandcommissaris. Bijvoorbeeld door informatie te verstrekken, of, wanneer de gedetineerde dat wil, het probleem te bespreken met de directie, al dan niet anoniem. De maandcommissaris kan ook andere relevante actoren contacteren zoals de Psychosociale Dienst, de gevangenisarts, enz...
Wanneer een klacht echter gevoelig is, complex, of wanneer de maandcommissaris een wederkerende problematiek vaststelt wordt dit besproken in de maandelijkse vergadering. Hier wordt dan met consensus een beslissing genomen.
In een volgend gesprek geeft de commissie feedback aan de vraagsteller.
Ten slotte nodigt de commissie regelmatig andere actoren binnen de gevangenis uit voor een bespreking van aangelegenheden die de gevangenis en de gedetineerden aanbelangen.
 

Samenstelling van de commissie

-

Contact : 

-

 

Composition de la Commission de surveillance

Autres informations